Nuoširdžiai dėkojame

V. Jankovskio firmai, 2007 m. parėmusiai mūsų moksleivius kanceliarinėmis prekėmis.

Visiems skyrusiems savo 2 procentus mūsų bendruomenei 2007, 2008 metais ir šiemet. Neužmirškite mūsų ir ateityje.

Broniui Vičiui, Mantviliškio ž. ūkio bendrovės vadovui, už kaimynišką paramą.